6

 • Buy oxitan

  Oxitan

  Brand Name – Oxitan
  Manufacturer – Fresenius kabi
  Contains – Oxaliplatin (100 mg , 50 mg)
  Packing – Injection
  Form – Vial

 • Voraze 200 mg -Voriconazole Tablet

  Brand Name – Voraze Tablet
  Manufacturer – Ranbaxy
  Contains – Voriconazole Tablets(200mg)
  Packing – 4 Tablets
  Form – Tablets

 • Buy zoldria 4 mg

  Zoldria 4mg Injection

  Brand Name – Zoldria 
  Contains – Zoledronate
  Manufacturer – Cipla
  Packing – Injection
  Strength – 4 mg

 • Buy Intaxel Online

  Intaxel

  Brand Name – Intaxel
  Contains – Paclitaxel 
  Manufacturer – Frensenius Kabi
  Packing – Injection
  Strength – 260 mg/ 43.4 ml

 • Buy Vfend

  Vfend 200 mg

  Brand Name – Vfend 200mg Tablet
  Manufacturer – Pfizer
  Contains – Voriconazole 200mg
  Packing – 1 Strip of 7 Tablets
  Form – Tablets

 • Buy Lopimune online

  Lopimune

  Brand Name – Lopimune
  Contains – Lopinavir(200) + Ritonavir(50)
  Manufacturer – Cipla
  Packing – Tablet
  Strength – 250 mg

 • Buy Nevimune

  Nevimune

  Brand Name – Nevimune Tablets
  Manufacturer – Cipla
  Contains – Nevirapine IP 200 mg
  Packing – 60 Tablets
  Form – Tablets